FLEET1

Comunicarea este realizată prin intermediul unei platforme online personalizată sub numele de Fleet1 (www.fleet1.ro), oferind posibilitatea:

- cererii online al intervenţiilor;

- alegerii prestatorilor de serviciu;

- autorizării şi/sau refuzării lucrărilor propuse (nu se efectuează nici o lucrare fără avizare prealabilă de către persoanele împuternicite);

- alegerii calităţii materialelor folosite (premium, medium şi/sau budget);

- urmăririi stadiului lucrării;

- comunicării cu prestatorul de serviciu în timpul efectuării lucrării;

- accesului la normativele de lucru ale producătorilor de vehicule;

- urmăririi expirării poliţelor CASCO şi RCA, expirării ITP, expirării perioadei valabilităţii stingătoarelor auto, realizării diferitelor rapoarte după un istoric

 

Mai multe detalii puteţi afla din broşura FLEET1: