Principalele prevederi despre REACH

Începând cu data de 1 iunie 2007 a intrat în vigoare Regulamentul nr.1907/ 2006/ CE (REACH) privind înregistrarea, evaluarea şi autorizarea chimicalelor. Este un pas important în direcţia protecţiei sănătăţii şi mediului.

Obiectivul regulamentului REACH este de a identifica proprietăţile substanţelor chimice într-un mod cât mai rapid şi cât mai precis. Această legislaţie este deosebit de exigentă faţă de produsele toxice. Noul regulament vine în sprijinul industriei chimice europene pentru a-i da posibilitatea de a introduce noi substanţe la scară largă, mai puţin nocive pentru sănătate şi mediu. Totodată, este un pas în plus în materie de tehnologie şi inovare.

În conformitate cu art. 28 al acestui regulament, începând cu data de 01.06.2008, producătorii şi importatorii din UE care produc/importă substanţe chimice ca atare, în preparate sau în articole, în cantitate egală sau mai mare de 1 tonă pe an sunt obligaţi să înregistreze aceste substanţe.

În scopul facilitării înregistrării acestor substanţe de către agenţii economici, este prevăzută procedura de preînregistrare. Această procedură este gratuită, producătorii şi importatorii de substanţe în cantitate egală sau mai mare de 1 tonă/an precum şi fabricanţii/importatorii de articole ce conţin asemenea substanţe, vor putea transmite un dosar de preînregistare la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki. Ca urmare a preînregistrǎrii fiecărui potenţial solicitant al unei înregistrări i se va permite să-şi continue activitatea de producere şi introducere pe piaţă a substanţelor şi să beneficieze de termenele extinse prevăzute pentru înregistrare.

Producătorii şi importatorii de substanţe chimice; producătorii, importatorii şi furnizorii de articole; distribuitorii (inclusiv detailiştii); utilizatorii din aval (de exemplu: pentru preparare, diluare, reîmpachetare, împrăştiere, vopsire etc.) trebuie să respecte REACH începând cu iunie 2008. REACH nu se aplică pentru alimente, medicamente şi substanţe radioactive care sunt reglementate de prin alte norme.

 

PREÎNREGISTRAREA

Preinregistrarea este procedura prin care producatorii si importatorii de substante precum si producatorii si importatorii de articole ce contin substante care se emit intentionat (substante care beneficiaza de un regim tranzitoriu), in cantitate egala sau mai mare de 1 tona/an, vor transmite un dosar de preinregistrare la Agentia Europeana pentru Produse Chimice de la Helsinki. Regimul tranzitoriu va permite fiecarui potential solicitant al unei inregistrari sa continue activitatea de producere si introducere pe piata a substantelor si sa beneficieze de termenele extinse prevazute pentru inregistrare.

Procedura de preînregistare a substanţelor care beneficiază de un regim tranzitoriu(substanţe etapizate conform art. 23) este prevazută la art. 28 al Regulamentului 1907/2006(REACH). Procedura de preînregistrare este gratuită.

Perioada destinată preînregistrării este 01.06.2008 - 01.12.2008

Avantajele preînregistrării:

Preînregistrarea permite potenţialilor solicitanţi ai unei înregistrări să beneficieze de termenele extinse pentru înregistrare. Astfel:

1) preînregistrarea oferă agenţilor economici posibilitatea de a continua să producă/importe/utilizeze substanţele care beneficiază de un regim tranzitoriu (substanţe etapizate),

2) preînregistrarea va oferi agenţilor economici o perioadă mai mare de timp în care să colecteze şi să selecteze informaţiile disponibile, să distribuie informaţiile existente, să identifice şi să obţină informaţiile care lipsesc (a se vedea secţiunile 4 şi 5 în „Ghidul Tehnic pentru Schimbul de Date").

 

Responsabilităţi

Producători şi importatori

 • Inregistrarea: substanţele, ca atare, în preparate sau articole, pot fi produse sau plasate (introduse) pe piaţă numai dacă au fost inregistrate.
 • Producătorii şi importatorii trebuie să transmită date de securitate în jos (aval), pe lanţul de aprovizionare.
 • Comunicarea, în sus (amonte) pe lanţul de aprovizionare, desigur, este imposibilă pentru substanţa pe care o produce sau importă.
 • Dar atenţie! Pentru alte substanţe pentru care el, însuşi, este utilizator din aval şi nu producător, se aplică obligaţiile utilizatorului din aval, inclusiv comunicarea, în sus şi în jos, pe lanţul de achiziţie (aprovizionare) !
 • Un producător sau importator trebuie să solicite o autorizare pentru oricare utilizare a unei substanţe incluse în Anexa XIII, numai dacă această utilizare nu a fost exceptată sau autorizată utilizarea pentru utilizatorul din aval imediat al acestora.
 • Solicitare pentru utilizări diferite, substanţe diferite şi de către utilizatori diferiţi poate fi adresată în acelaşi timp.
 • Solicitările pot fi redactate pentru utilizările proprii ale solicitantului şi/sau pentru utilizarea(le) pe care acesta le doreşte la plasarea (introducerea) pe piaţă a substanţei.

Notă

Un producător din afara teritoriului UE poate desemna un reprezentant unic pentru a îndeplini obligaţiile de importator. Importatorii din lanţul său de aprovizionare, pot fi percepuţi apoi ca utilizatori din aval.

Utilizatorii din aval

 • Utilizatorii din aval trebuie să aplice Măsurile de Administare a Riscului comunicate lor sau care sunt prevazute în propriul Raport de Securitate al Substanţei.
 • Utilizatorii din aval trebuie să comunice datele de securitate, în sus şi în jos, pe lanţul de aprovizionare. Dacă un utilizator din aval foloseşte o substanţă, ca atare sau într-un preparat, în afara condiţiilor din scenariul de expunere din fişa cu date de securitate sau pentru oricare utilizare furnizorul său îi face recomandari, acesta trebuie să elaboreze o Evaluare a Securităţii Substanţei (CSA) şi să transmită o aşa numită ''carte'' de înregistrare.
 • Un utilizator din aval trebuie să solicite o autorizare pentru oricare utilizare a unei substanţe inclusă în Anexa XIII, mai puţin pentru acea utilizare exceptată sau deja inclusă în autorizarea acordată unui actor din amonte pe lanţul său de aprovizionare. Utilizatorul din aval trebuie să utilizeze substanţe portivit condiţiilor prevăzute în autorizarea acordata unui actor din amonte pe lanţul său de aprovizionare.
 • Solicitare pentru utilizări diferite, substanţe diferite şi de către persoane diferite poate fi adresată în acelaşi timp.

Distribuitorii

Îndatoririle distribuitorilor se concentrează, în principal, pe comunicarea datelor de securitate, în sus şi în jos pe lanţul de aprovizionare.

 

ÎNREGISTRAREA

Substanţele ca atare, în preparate sau în articole nu pot fi introduse pe piaţă în Comunitate decat dacă au fost înregistrate în conformitate cu dispoziţiile relevante ale Titlului II, atunci când se solicită aceasta.

Inregistrarea este necesara pentru toate substantele ca atare,în preparate sau în articole, astfel cum sunt definite in articolul 3 aliniatul (1) din Regulamentul nr.1907/2006(CE) (REACH) ,fabricate sau importate in Comunitate, în cantitaţi anuale de o tonă sau mai mari, (conform art.6 ,art.7 art.17 art. 18 din regulament) cu exceptia cazului in care acestea sunt exceptate( conform art.2 art.9 art.15 si anexelor IV si V din regulament).

Un producător din afara Uniunii Europene nu poate preînregistra/înregistra direct substanţele pe care le exportă în UE; înregistrarea substanţelor este realizată fie de către importator, fie de către „reprezentantul unic"(conform art.8 din regulament).

Fiecare potenţial solicitant al unei înregistrări va indica, odată cu transmiterea preînregistrării, termenul limită avut în vedere pentru înregistrare şi intervalul cantitativ.

Cantitatea anuală estimată se va calcula pe an calendaristic. „Ghidul pentru Înregistrare" prezintă modul de calcul al cantităţii anuale de substanţă ca atare, în preparate sau în articole, produsă/importată, atât în cazul substanţelor care beneficiază de un regim tranzitoriu (substanţe etapizate) cât şi a celor care nu beneficiază de un regim tranzitoriu (substanţe neetapizate) Informaţiile care trebuie transmise în scopul înregistrării sunt:

(a) un dosar tehnic

(b) un raport de securitate chimică (conform art.10 -art.13 din Regulament)

Informaţii utile pentru realizarea înregistrării le găsiţi pe site-ul: www.echa.europa.eu

 

AUTORIZAREA

Scopul autorizării este de a asigura buna funcţionare a pieţei interne, precum şi de a garanta totodată că riscurile care decurg din utilizarea substanţelor care prezintă o îngrijorare deosebită, sunt controlate corespunzător şi că aceste substanţe sunt substituite progresiv cu substanţe sau tehnologii alternative adecvate, în cazul în care acestea sunt fezabile din punct de vedere economic.

Un producător, importator sau utilizator din aval nu poate să introducă pe piaţă o substanţă în vederea utilizării sau să o utilizeze el însuşi, în cazul în care substanţa respectivă este inclusă în anexa XIV, conform articolului 56 din Regulamentul Nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Cererea de autorizare se adreseaza Agenţiei Europene pentru Chimicale, iar responsabilitatea pentru luarea deciziei de autorizare îi revine Comisiei Europene. Cererile de autorizare se pot depune pentru una sau mai multe substanţe care respectă definiţia unui grup de substanţe şi pentru una sau mai multe utilizări.

Titularul unei autorizaţii, precum şi utilizatorii din aval, care încorporează substanţele într-un preparat, vor menţiona numărul autorizaţiei pe etichetă înainte de a introduce pe piaţă substanţa sau preparatul în compoziţia căruia, este prezentă substanţa pentru care este autorizaţia.

 

RESTRICŢIONAREA - a intrat in vigoare la 1 iunie 2009

O substanţă ca atare, în preparat sau articol, pentru care anexa XVII stipuleaza o restricţie este produsă, introdusă pe piaţă sau utilizată numai în cazul în care respectă condiţiile prevăzute de acea restricţie.

Până la 1 iunie 2013, un stat membru poate menţine orice restricţii existente şi mai stricte în ceea ce priveşte anexa XVII aplicabile producerii, introducerii pe piaţă sau utilizării unei substanţe, cu condiţia ca aceste restricţii să fi fost notificate în conformitate cu tratatul. Comisia elaboreaza si publică un inventar al acestor restricţii până la 1 iunie 2009.