REACH

Rolul SC AUTONET IMPORT SRL in conformitate cu REACH

In conformitate cu Regulamentul REACH, SC AUTONET IMPORT SRL are statutul de distribuitor prin urmare nu ne revine obligaţia de preînregistrare şi înregistrare a substanţelor chimice ca atare sau în preparate.

Îndatoririle distribuitorilor se concentrează, în pricipal, pe comunicarea datelor de securitate, în sus şi în jos pe lanţul de aprovizionare.

Obligaţiile distribuitorilor (Titlul IV din Regulament 1907/2006)

Transmiterea informaţiilor pe lanţul de aprovizionare care poate include: - informaţii referitoare la identificarea utilizărilor, de la producători / importatori la utilizatorii din aval prin intermediul chestionarelor sau de la utilizatorii din aval la furnizori, de exemplu, prin intermediul unor scurte descrieri generale standard ale utilizării; - solicitări specifice de furnizare de informaţii din partea unui utilizator din aval care doreşte să elaboreze un raport de securitate chimică al utilizatorului din aval; - fişa cu date de securitate cu şi fără scenariul de expunere; - informaţii privind, de exemplu, autorizarea unei substanţe; - informaţii referitoare la substanţele care prezintă motive de îngrijorare deosebită din articole. SC AUTONET IMPORT SRL îşi cunoaşte obligaţiile privind dispoziţiile REACH, le respectă şi urmează să verifice că furnizorii săi respectă REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ) Regulamentul nr.1907/2006/CE (REACH) asigură un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, precum şi libera circulaţie a substanţelor, ca atare, în preparate sau în articole, îmbunătăţind totodată competitivitatea şi inovaţia. De asemenea, prezentul regulament promovează dezvoltarea unor metode alternative de evaluare a pericolelor pe care le prezintă substanţele.

Informări, notificări >>>