Reciclare - Acumulatori uzaţi

Stimaţi parteneri/colaboratori!

Autonet Import şi-a extins domeniul de activitate: colectează baterii auto uzate. Conform HG 1132/2008, fiecare service sau magazin de piese auto are următoarele obligaţii:
1. Să practice „Sistemul Depozit"
2. Să afişeze într-un loc vizibil următorul anunţ: „Predaţi bateriile și acumulatorii auto în vederea valorificării"
3. Să predea către un colector sau valorificator autorizat deşeurile de baterii şi acumulatori auto

Venim în sprijinul Partenerilor noştri prin:
- Achiziţia deşeurilor de baterii şi acumulatori auto la un preţ competitiv.
- Ne deplasăm la sediul Partenerilor noştri în vederea ridicării deşeurilor de baterii şi acumulatori.
- Oferim documentaţia şi asistenţa necesară în vederea desfăşurării acestei activităţi

Bateriile si acumulatorii auto sunt acele baterii sau acumulatori destinaţi să alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat ori de aprindere, care pot conţine substanţe toxice precum: mercur, plumb, nichel, cadmiu, litiu care afectează grav sănătatea umană.

Acumulatorii uzaţi sunt consideraţi deşeuri periculoase.

Este interzisă aruncarea acumulatorilor uzaţi!

Orice cumpărător este obligat prin lege de a preda acumulatorul uzat spre colectare şi valorificare la centrele special amenajate de SC AUTONET Import SRL. Este obligatorie returnarea unui acumulator uzat, odată cu achiziţionarea unuia nou, conform HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

Aveţi acumulatori auto uzati? Noi vă oferim soluţia cea mai profitabilă şi legală pentru clienţii noştri prin sistemele de colectare a SC AUTONET Import SRL.

Informaţii privind gestionarea bateriilor şi acumulatorilor auto

Pentru detalii vă rugăm să citiţi:

=Prevederi legislative referitoare la baterii si acumulatori / Obligaţiile distribuitorilor/utilizatorilor

...respectiv să accesaţi: WebCat, aplicaţia Autonet pentru comenzi online.

Adresa WebCat: www.webcat.ro

Respectând HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, SC Autonet Import SRL este obligat să colecteze bateriile uzate în scopul valorificării.
Prin această activitate de colectare-valorificare:

- contribuim la protecţia mediului înconjurător; bateriile uzate aruncate poluează solul, apa şi aerul;

- respectăm legislaţia naţională şi cea europeană;

- diminuăm exploatarea resurselor naturale.