Ambalaje și reciclare

Stimaţi parteneri/colaboratori!

SC Autonet Import SRL Satu Mare, ca Operator economic responsabil, a optat pentru realizarea obiectivului anual de valorificare, respectiv de reciclare a deseurilor de ambalaje prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Hotarârea nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje modificată şi completată prin HG nr. 247/2011.

Avand in vedere art.16 alin.1 si alin.2 din Hotarârea nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu completarile si modificarile ulterioare SC ECOLOGIC 3R SRL a preluat sarcinile SC AUTONET IMPORT SRL Satu Mare, privind indeplinirea obligatiilor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

  • SC ECOLOGIC 3R SRL cu sediul in judetul Braila, localitatea Braila, str. Mihai Bravu nr.44., un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, conform licenţei de Operare RO- ANPM-D.A.- 004/2009, prin contractul nr 130080017709, se obliga in numele SC Autonet Import SRL sa indeplineasca obiectivul anual de valorificare sau incinerare in instalatiile de incinerare a deseurilor de ambalaje pe tip de material si global conform anexei 4 din H.G.621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si de furnizare a informatiilor privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje potrivit art.17 alin 1 si alin.2 din H.G.621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

SC AUTONET IMPORT SRL este inclus in lista de pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

S.C. AUTONET IMPORT S.R.L are incheiate contracte de colectare/valorificare deseuri de ambalaje cu operatori economici autorizati de pe raza judetului Satu Mare pentru toate tipurile de deseuri de ambalaje gestionate din cadrul societatii.

Descarcă>>> Declaratie

Material informativ; "Evidenta gestiunii deseurilor' >>>

Descarca >>> Anexa 1, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor