Reciclare - Uleiuri, filtre uzate

Stimaţi parteneri/clienţi/colaboratori!

SC Autonet Import SRL Satu Mare, ca Operator economic responsabil, a optat pentru realizarea obiectivelor de colectare in vederea valorificarii uleiurilor uzate, prevazute de Legea 167/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat, conform Lg.167/2010 si a Art.9 din HG 235/2007, pentru colectarea in vederea valorificarii viabila din punct de vedere economic si eficienta din punct de vedere a protectiei mediului a uleiurilor uzate.

In vederea asigurarii, in calitate de persoana responsabila, potrivit prevederilor art 9 din HG 235/2007, a unui sistem propriu de gestionare a uleiurilor uzate corespunzator cantitatilor si tipurilor de uleiuri introduse pe piata, S.C. AUTONET IMPORT S.R.L are incheiate contract de colectare/valorificare uleiuri uzate cu S.C. TISECO SRL, desemnat in calitate de tert care va aduce la indeplinire obligatia prevazuta de textul legal invocat anterior;

Informare parteneri uleiuri>>

S.C. AUTONET IMPORT S.R.L. va recomanda in mod activ utilizarea serviciilor de colectare a uleiurilor uzate oferite de S.C. TISECO SRL;

- S.C. AUTONET IMPORT S.R.L. va indica autoritatilor publice centrale pentru protectia mediului ca l-a desemnat ca terti pentru asigurarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate , S.C. TISECO SRL (conform art. 9 alin. 2 din HG 235/ 2007)

Toate serviciile prestate de catre S.C. TISECO SRL. vor face obiectul unor contracte , care se vor incheia separat, cu fiecare client al S.C. AUTONET IMPORT S.R.L..

(vezi Conditii de colectare).

Condiţii de colectare >>

 

Contact:

SC TISECO SRL

Tel: 0234-571.775

Email: tiseco@gmail.com

Persoana de contact: Carlleta Irimia

Descarca:

Formularul de expeditie / transport deseuri periculoase anexa nr. 2 conf. H.G. nr. 1061/2008;

- Instrucţiuni specifice de completare a formularului de transport deşeuri.

De aici puteţi descărca, în funcţie de statutul Dvs., tabelele de raportare uleiuri, care conform H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, se transmit semestrial la agenţiile teritoriale de mediu de care aparţineţi:

Generatorii 2012

Importatorii de uleiuri 2012

Service-uri 2012