Piese pentru viitor cu Bosch

Piese pentru viitor cu Bosch

Volum mai mare de vânzări pentru sistemele diesel

Afacere mai profitabilă cu componente diesel de la o singură sursă

Din ce în ce mai multe autovehicule echipate cu sisteme de injecţie diesel de ultimă generaţie vin în service-uri auto. Programul Bosch eXchange le permite acestor service-uri auto să efectueze repararea autovehiculelor în mod eficient şi rentabil. Instruire de service Bosch: calea către succes Cursurile de instruire practice oferă o introducere de succes în domeniul diagnozei componentelor diesel. Instructorii autorizaţi şi experimentaţi oferă cursuri tematice de o zi.

Consultanţii de la linia telefonică de asistenţă tehnică au toţi experienţă practică

Linia telefonică de asistenţă tehnică Bosch vă pune în contact direct cu experţi experimentaţi. Linia telefonică de asistenţă tehnică vă va asigura economie de bani şi timp de fiecare dată când apar probleme în cadrul lucrărilor de service şi de reparaţii pentru autovehicule.

Sisteme de injecţie Bosch: creşterea afacerii cu componente diesel

Programul pentru sisteme de injecţie Bosch este disponibil la comercianţii en gros, pentru service¬urile auto care doresc să-şi sporească capacităţile de diagnoză şi reparaţii pentru autovehicule diesel. Acesta oferă un pachet foarte eficient, ce cuprinde informaţii despre produse, sisteme de testare, software¬ul ESI[tronic]pentru service-uri auto, scule speciale, cursuri de instruire şi o Linie telefonică de asistenţă tehnică.

  • Valorificare profitabilă a unei pieţe de creştere pentru sisteme de injecţie diesel de ultimă generaţie
  • Pătrundere cu succes pe piaţa diagnozei com-ponentelor diesel, pe baza instruirii practice
  • Asistenţă imediată şi ţintită, pentru econo¬mie de timp şi bani, cu Linia telefonică de asistenţă tehnică
  • Cunoştinţe tehnice certificate furnizate de experţi experimentaţi
  • Reparaţii eficiente şi rentabile

Bosch eXchange: profitaţi de oportunităţile de vânzare suplimentare utilizând cunoştinţele tehnice Bosch în domeniul sistemelor diesel.