Reciclare

Autonet consideră protejarea mediului nu doar o necesitate, ci una din principalele sale îndatoriri, potrivite unei companii lider în domeniu. De aceea am devenit parteneri cu unul din principalii experţi europeni în domeniul reciclării deşeurilor rezultate din activităţile auto.

Folosind experienţa Autonet pe piaţă şi expertiza partenerului nostru, clienţii îşi pot optimiza activităţile fiind capabili să recicleze inteligent şi să trateze deşeurile în concordanţă cu legile europene de protejare a mediului.