Viziune și Misiune

Viziune

Liderul industriei auto în furnizarea de soluţii integrate pentru societăţile reînnoite, motorizate din Europa Centrală şi de Est, garant al mobilităţii, siguranţei circulaţiei şi al ocrotirii mediului, pentru realizarea unui nivel mai ridicat al calităţii vieţii.

 

Misiune
Dezvoltarea unei afaceri de furnizare de servicii şi produse orientate către client, bazate pe cunoştinţe, în care echipa noastră de succes, pregătită profesional, preocupată de împlinirea personală şi cu un grad înalt de responsabilitate socială, furnizează ansamblul de produse-informaţii-cunoştinţe tehnologice ca soluţie completă, în pas cu direcţiile viitoare de dezvoltare din branşă, pentru ramurile economice de reparaţii, întreţinere şi echipare auto, ţinând cont de nevoia de mobilitate, siguranţă a circulaţiei şi ocrotire a mediului înconjurător.