Condiţii de returnare piese deteriorate în garanţie

Acte necesare pentru analiza unui caz de garanţie:

* Fişă de retur marfă

* Notă de constatare, model Autonet:

- în original, lizibilă, cu precizarea exactă a datei emiterii, semnată, ştampilată.

- să fie completate toate rubricile(este un document cu valoare juridică!).

- la anvelope specificaţi poziţia anvelopelor pe maşină, presiunea utilizată în  exploatare din roţi, marcaţi vizibil zona deteriorării.

- la componente electronice, vă rugăm indicați: codul de eroare.

* Certificat garanţie în original – baterii, injectoare , pompe de injecţie.

* Deviz de montare- numai cel din data montarii piesei reclamate ca deteriorată în termen de garanție

- în original sau copie lizibilă toate paginile relevante.

- excepţie: anvelope, baterii, parbrize.

* Copia cărţii de identitate al autovehiculului sau al Certificatului de înmatriculare– lizibilă.

Observație : Nu se va ataşa la documente, copia cărtii de identitate a proprietarului vehiculului, avand in vedere ca divulgarea datelor cu caracter personal cuprinse de acesta poate constitui o incalcare a dreptului de confindentialitate prevazut de legislatia in vigoare, respectiv cartea de identitate nu este un document relevant din punctul de vedere al analizei tehnice a cazului de garanție.

Important !

 * Piesele deteriorate în termen de garanţie se vor returna separat de piesele RETUR.

 * Piesele deteriorate în termen de garanţie se vor returna în starea în care au fost demontate de pe autovehicul – nu se vor spăla.

 * Actele vor însoţi piesele astfel încât să nu se piardă sau să nu se deterioreze.

 * Un document se incarcă în sistem numai într-un singur exemplar ( cerință obligatorie !).

 * Vă rugăm încărcați documentele numai în formatele acceptate de sistem : .jpg sau .pdf .

 * Vă rugăm nu supraincărcați inutil baza de date.

 * Informațiile solicitate de noi se vor trece obligatoriu în “Nota de constatare” şi nu pe platforma de comunicare !