TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

1. Definiții ale unor termeni. Abrevieri

În cuprinsul prezentului document, termenii mai jos indicați vor avea înțelesul arătat în dreptul lor, cu excepția situației în care, din context, rezultă că ar avea alt înțeles.

Site – oricare dintre site-urile www.autonet.ro, www.autonet-group.ro, www.autonet-group.com, www.webcat.ro, www.webcat-solutions.com, www.fastcat.ro sau orice alte site-uri care informează Vizitatorii/Utilizatorii că li se aplicabilă prezenta politică de confidențialitate. În situația în care în prezentul document se face referire expresă doar la unul/unele din site-urile mai sus indicate, se va considera că acea referire este limitativă.

Autonet, Vânzător - AUTONET IMPORT S.R.L., o societate care este organizată și care funcționează în conformitate cu legea română, cu sediul în mun. Satu Mare, str. Aurel Vlaicu nr. 78, județul Satu Mare, România, cod poștal 440122,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J30/494/1996, CUI 8539532.

Vizitarea Site-ului – conectarea la Site fără însă a se realiza vreuna din următoarele operațiuni: Autentificarea, efectuarea de Comenzi.

Utilizarea Site-ului – realizarea cel puțin a uneia din următoarele operațiuni: Autentificarea, efectuarea unei Comenzi.

Înregistrare – crearea și activarea Contului de Utilizator, după realizarea tuturor operațiunilor necesare, conform celor indicate în prezentul document.

Autentificare - procesul de verificare a identității Utilizatorului. Se realizează prin introducerea Numelui de Utilizator și a Parolei. Autentificarea realizată corect deschide posibilitatea folosirii Contului de Utilizator de către persoana care s-a autentificat.

Vizitator – persoană și/sau adresa I.P. (Internet Protocol)  care accesează Site-ul și care nu are calitatea de Utilizator.

Utilizator – desemnează o persoană/entitate care Utilizeză Site-ul.

Client sau Cumpărător  – o persoană juridică sau o entitate fără personalitate juridică, care au calitatea de ”profesionist” în sensul dat acestei noțiunii de art. 3 Cod civil  și care, potrivit legii, are capacitatea de a încheia acte juridice, și care a transmis cel puțin o Comandă. Noțiunea exclude persoanele fizice (”consumatorii” în accețiunea legii).

Cont de Utilizator – cont individual de acces la site-urile www.webcat.ro, www.webcat-solutions.com și la Aplicația FastCat, ale cărui componente sunt Numele de Utilizator şi Parola. 

Numele Utilizatorului  - o înșiruire de semne creată de Titularul Contului de Utilizator, scopul său fiind de a indivizualiza pe Titularul Contului de Utilizator în raport cu alți titulari de conturi. 

Parola - o înșiruire de semne care are un caracter secret, fiind creată și cunoscută de Titularul Contului de Utilizator, menită a asigura accesul la contul de utilizator doar după Autentificare. 

Titularul Contului de Utilizator (sau TCU) – persoana/entitatea care a creat Contul de Utilizator (ale cărei date au fost furnizate în procesul de Înregistrare). 

Catalogul Electronic al Vânzătorului, WebCat – programul informatic disponibil pe site-urile www.webcat.ro, www.webcat-solutions.com, prin intermediul căruia sunt expuse spre vânzare Produsele și prin intermediul căruia pot fi efectuate Comenzi. Catalogul electronic al Vânzătorului poate fi accesat doar de de către Clienții deținători ai unui Cont de Utilizator. 

Comandă – propunere adresată Vânzătorului de către Client prin care acesta din urmă își exprimă voința de a încheia un contract de vânzare, cu nominalizarea (selectarea) Produselor pe care Clientul dorește să le cumpere. 

Produs - bun mobil comercializat de către Vânzător. Fiecare sortiment are alocat un cod de identificare.

TCUS – acești Termeni și Condiții de Utilizare a Site-ului

2. Reguli generale privitoare la Site

2.1. Utilizarea Siteului trebuie să se facă cu respectarea prevederile acestor TCUS.

2.2. Autonet deține drepturile de proprietate intelectuală asupra Site-ului.

2.2. Sunt interzise: reproducerea și/sau distribuirea fără permisiunea Autonet a conținutului Site-ului, modificarea neautorizată a acestuia, supunerea Site-ului la atacuri informatice, accesarea/utilizarea acestuia într-un mod care poate conduce la funcționarea defectuoasă sau blocarea acestuia.

2.3. Încălcarea regulilor de accesare/utilizare a Site-ului poate fi sancționată de către Autonet, inclusiv prin restricționarea sau blocarea accesului la Site. 

2.4. Vizitarea/Utilizarea Site-ul se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile TCUS  și într-un asemenea mod încât să nu se aducă atingere bunei funcționări a Site-ului.

2.5. Vizitatorii/Utilizatorii au obligația să consulte TCUS și să aibă o conduită în conformitate cu cerințele cuprinse în TCUS. 

2.6. Autonet are dreptul de a modifica conținutul Site-ului în orice moment consideră că este oportun să o facă și ori de câte ori apreciază că interesele sale reclamă efectuarea unor modificări. 

2.7. Orice conduită nepermisă poate fi sancționată, inclusiv prin suspendarea, respectiv anularea oricărui cont de utilizator. În cazul unor plăți pentru utilizarea anumitor servicii oferite pe bază de abonament, suspendarea sau anularea contului nu dau dreptul Utilizatorului la recuperarea abonamentului plătit.

2.8. Vizitatorii/Utilizatorii au dreptul de a folosi formularele de pe Site (de exemplu: cerere ofertă, service, reclamații, retur marfă) în scopurile pentru care acestea au fost publicate pe Site.

2.9. Autonet pune la dispoziția clienților săi mai multe facilități/servicii după cum se va arăta mai jos (enumerarea nu este exhaustivă).

a) Catalogul electronic al Vânzătorului/WebCat, care permite Clienților:

cautarea și identificarea Produselor. În cazul funcției de identificare a unor piese de schimb pentru autovehicule pe baza seriei șasiului, rezultatele sunt furnizate de YQ Service, s.r.o., o societate din Slovacia, având număr de înregistrare 47490934 și sediu social în Vozárova 5, 040 17 Košice-Juh, Slovacia. Autonet nu este răspunzător pentru acuratețea informațiilor prezentate de YQ Service, s.r.o. și nici pentru respectarea de către de YQ Service, s.r.o. a drepturilor de proprietate intelectuală a producătorilor de echipament original;

comandarea pieselor de schimb selectate; 

selectarea detaliilor de facturare, metoda de plată dorită și modalitatea de livrare preferată;

abonamente WebCat. Pentru utilizarea datelor tehnice din WebCat se percepe un abonament trimestrial în următoarele condiții: Abonamentul Autodata Premium: timpii de montare + date de inspecţie + date tehnice.

b) Serviciul Autonet Service Manager

Autonet Service Manager este o aplicaţie software dedicată exclusiv unităților reparatoare auto. Pentru detalii, vă rugăm contactați reprezentantul de vânzări al Autonet. Pentru serviciul Autonet Service Manager se percep tarifele stabilite potrivit înțelegerilor dintre părți.

 

c) Aplicația FastCat 

Aplicația FastCat este concepută pentru telefoane mobile de tipul smartphone și pentru tablete. Aplicația FastCat permite:

solicitarea unor oferte privitoare la Produse;

comandarea pieselor de schimb selectate. 

Aplicația FastCat poate fi descărcată gratuit de pe site-ul www.fastcat.ro.

 

d) redirecționarea către formularele Garage Assist

Pentru instalarea echipamentelor de service şi pentru diverse sesizări se utilizează formularele Garage Assist. Pentru detalii, vă rugăm contactați reprezentantul de vânzări Autonet.

2.10. Autonet nu are niciun fel de control asupra conținuturilor unor site-uri asupra cărora Autonet nu deține vreun drept, care pot fi accesate prin intermediul unor linkuri prezente pe Site. Aceste linkuri au rolul de a facilita accesul Vizitatorilor/Utilizatorilor Site-ului la acele site-uri. Autonet nu răspunde pentru conținutul și/sau modul de funcționare al acestor site-uri asupra cărora Autonet nu deține controlul.

3. Reguli și Proceduri speciale aplicabile site-ului www.webcat.ro/Catalogului Electronic al Vânzătorului (WebCat)

3.1. Prin intermediul site-urilor www.webcat.ro și www.webcat-solutions.com poate fi accesat Catalogul Electronic al Vânzătorului (WebCat), care cuprinde produsele expuse la vânzare de către Vânzător în calitate de distribuitor care realizează acte de comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru atutovehicule, codurile Produselor, programul de căutare cod Produs, programul de ofertare, programul de comenzi. Programele și aplicațiile care se găsesc în conținuti site-ului www.webcat.ro sunt proprietatea DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH, o societate germană cu sediul în Lise-Meitner-Str. 4, D-22941 Bargteheide. Aceste programe și aplicații sunt utilizate în cadrul site-urilor www.webcat.ro și www.webcat-solutions.com în baza unor licențe ce au fost acordate Autonet de către deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală și dreptul de licență deținut de Autonet nu se transmit Vizitatorilor/Utilizatorilor Site-ului ca urmare a Vizitării/Utilizării acestui site, iar aceștia din urmă au obligația să nu aducă atingere acestor drepturi. Prin utilizarea programelor/aplicațiilor, Utilizatorul recunoaște drepturile de proprietate intelectuală asupra programelor/aplicațiilor și se angajează să respecte aceste drepturi de poprietate intelectuală. Utilizatorul este răspunzător pentru respectarea acestor condiții de utilizare și drepturi de către prepușii/agenții/delegații săi.

3.2. Pentru a avea acces la Catalogului Electronic al Vânzătorului este necesar ca:

Utilizatorul să fi realizat în prealabil Înregistrarea;

Utilizatorul să accepte expres TCUS, precum și Politica de confidențialitate publicată pe Site.   Îndeplinirea acestor formalități are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor TCUS și se realizează prin bifare în dreptul textului referitor la acceptare;

Utilizatorul să se Autentifice prin apăsare comenzii ”Autentificare”.

 

3.3. Parola și datele Utilizatorului pot fi modificate în orice moment de către Titularul Contului de Utilizator (TCU), după accesarea Contului de Utilizator și după Autentificare;

3.4. Persoana care furnizeză date către Autonet, inclusiv în scopul Înregistrării, este obligată să furnizeze date reale și exacte. Autonet nu este răspunzătoare pentru furnizarea de către Utilizator/Client a unor date ireale sau inexacte.

3.5. TCU are obligația să actualizeze datele furnizate către Autonet.

3.6. TCU răspunde pentru felul în care gestionează Contul de Utilizator.

3.7. Comandarea Produselor din Catalogul Electronic al Vânzătorului se poate realiza numai după ce în prealabil Utilizatorul/Clientul s-a Autentificat.

3.8. După Autentificare, Utilizatorul/Clientul va putea selecta Produsele pe care intenționează să le comande și va avea posibilitatea de a transmite comanda. Trasmiterea comenzii are valoarea tramsiterii unei oferte ferme de cumpărare.

3.9. TCU răspunde față de Vânzător pentru toate comenzile efectuate prin intermediul Contului de Utilizator, toate comenzile astfel realizate fiind considerate ca fiind valabil transmise și, totodată, opozabile acestuia. TCU deține în exclusivitate dreptul de control asupra Contului de Utilizator și răspunde în totalitate și necondiționat pentru încredițarea Numelui de Utilizator și/sau Parolei unor alte persoane. Răspunderea TCU mai sus definită nu înlătură răspunderea unor alte persoane care au adus prejudicii Vânzătorului prin utilizarea neconformă/neautorizată a Contului de Utilizator.  

4. Reguli și Proceduri speciale ce privesc aplicația Aplicația FastCat 

4.1. Pentru ca Aplicația FastCat să poată fi folosită este necesar ca:

Aplicația FastCat să fi fost instalată pe un dispozitiv de tip smartphone sau tabletă;

Utilizatorul să dețină un Cont de Utilizator (s-a realizat Înregistrarea);

Utilizatorul să accepte expres TCUS, precum și Politica de confidențialitate publicată pe Site.   Îndeplinirea acestor formalități are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor TCUS și se realizează prin bifare în dreptul textului referitor la acceptare;

Utilizatorul să se Autentifice prin apăsare comenzii ”Autentificare”.

4.2. În vederea obținerii unor oferte din partea Vânzătorului, Utilizatorul va scana certificatul de înmatriculare al autovehiculului și va încărca fișierul astfel rezultat în Aplicația FastCat. După încărcarea acestui fișier, Aplicația FastCat va prelucra doar informația referitoare la seria șasiului. Nu se vor prelucra date cu caracter personal.

4.3. Pe baza informațiilor rezultate din prelucrarea seriei șasiului autovehiculului, Vânzătorul va transmite oferte către Utilizator.

4.4. Comandarea Produselor prin intermediul Aplicației FastCat se poate realiza numai după ce în prealabil Utilizatorul/Clientul s-a Autentificat. 

4.5. După Autentificare, Utilizatorul/Clientul va selecta Produsele pe care intenționează să le comande, va termina și transmite comanda.

 

4.6. TCU răspunde față de Vânzător pentru toate comenzile efectuate prin intermediul Aplicației FastCat, toate comenzile astfel realizate fiind considerate ca fiind valabil transmise și, totodată, opozabile acestuia. TCU deține în exclusivitate dreptul de control asupra Contului de Utilizator și răspunde în totalitate și necondiționat pentru încredițarea Numelui de Utilizator și/sau Parolei unor alte persoane. Răspunderea TCU mai sus definită nu înlătură răspunderea unor alte persoane care au adus prejudicii Vânzătorului prin utilizarea neconformă/neautorizată a Contului de Utilizator.

 

4.7. Dispozițiile art. 3.2-3.6 se aplică în mod corespunzător TCUS.

5. Limitarea răspunderii Autonet

5.1. Autonet nu garantează că Site-ul va funcționa neîntrerupt ori că este lipsit de defecte. Autonet nu răspunde pentru prejudiciile cauzate ca urmare a nefuncționării, în totalitate sau în parte, a Site-ului. În cazul serviciilor oferite prin intermediul Site-ului pe bază de abonament, dacă serviciile nu vor putea fi accesate pe perioadele convenite de părți, abonații vor avea dreptul la o reducere proporțională a tarifului abonamentului, conform acelorași termeni contractuali.

5.2. Vizitatorilor/Utilizatorilor le revine în mod exlusiv sarcina de a-și procura echipamentul necesar pentru accesarea Site-ului. Vizitatorii/Utilizatorii sunt responsabili pentru modul în care își configurareză echipamentele și/sau programele de IT prin intermediul cărora accesează/utilizează Site-ul. Vizitatorii/Utilizatorii trebuie să utilizeze propriul software de protecție împotriva virușilor.

5.3. În măsura maxim permisă de lege, răspunderea Autonet pentru orice pagubă suferită de Vizitatorii/Utilizatorii Site-ului, în legătură cu Vizitarea/Utilizarea Site-ului, este exclusă. În toate situațiile în care s-ar putea angaja răspunderea patrimonială a Autonet, aceasta se va limita la repararea prejudiciului cauzat în mod direct. În cazul în care înțelegerile dintre părți prevăd o limitare mai mare a răspunderii Autonet, vor prevala acele prevederi care prevăd o limitare mai mare a răspunderii Autonet asupra prevederilor TCUS. 

6. Fișerele Cookie

6.1. Pentru mai multe informații privind utilizarea de cookies puteți consulta Politica privind fișierele cookie publicată pe Site (Politica privind fisierele cookie). Totodată, aveți posibilitatea de a efectua setări referitoare la fișierele cookie (Setari cookie).

7. Politica de confidențialitate

7.1. Pentru mai multe informații privind politica de confidențialitate a Autonet, puteți consulta Politica de Confidențialitate publicată pe Site  (Politica de confidentialitate).

Aceasta este versiunea din data de 09.03.2022, data ultimei modificări.